VIDEO ZAPISI - ВИДЕО-ЗАПИСИ


RTV SKOPJE, "Nova knjiga", emisija iz oblasti kulture, emitirano 15. studenoga 1973. godine.

Gordana Bošnjakovska (urednica i voditeljica emisije), Liljana Veljanova (glumica), Danilo Kocevski (književni kritičar), Vele Smilevski (književni kritičar), te autori Ljupčo Dimitrovski, Vladimir Popov i Aldo Kliman.

 

РТВ СКОПЈЕ, „Нова книга“, емисија од областа на културата, емитувано на 15 ноември 1973 година

Гордана Бошњаковска (уредник и водител на емисијата), Лилјана Велјанова (артистка), Данило Коцевски (литературен критичар), Веле Смилевски (литературен критичар) и аворите Љупчо Димитровски, Владимир Попов и Алдо Климан.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DryxXvh81jQ


RTV SKOPJE, "Nova knjiga", emisija iz oblasti kulture, emitirano 1. srpnja 1975. godine.

ALDO KLIMAN: Tri recenzije o knjigama Katice Ćulavkove, Done Čapareva i Mile Nedelkovskog

 

РТВ СКОПЈЕ: „Нова книга“, емисија од областа на културата, 1 јули 1975 година.

АЛДО КЛИМАН: Три рецензии за книгите на Катица Ќулавкова, Доне Чапарев и Миле Неделковски.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUzl_VAWLbg&t=60s


ALDO KLIMAN: "Makedonija: fatamorgana slobode, suvereniteta i identiteta"

Izlaganje Alda Klimana na međunarodnom okruglom stolu "MAKEDONIJA: IDENTITET, SLOBODA, NEZAVISNOST", pod sloganom "GLASNOST ZA MAKEDONIJU!" - održanom u organizaciji Makedonskog kulturnog foruma u Puli 22. i 23. listopada 2019. godine. Moderator simpozija: prof. dr. Teon Džingo.

 

АЛДО КЛИМАН: „Фатаморгана на слободата, суверенитетот и идентитетот“

Излагање на Алдо Климан на меѓународната тркалезна маса „МАКЕДОНИЈА: ИДЕНТИТЕТ, СЛОБОДА, НЕЗАВИСНОСТ“, под слоганот „ГЛАСНОСТ ЗА МАКЕДОНИЈА!“ – одржана во организација на Македонскиот културен форум во Пула (Хрватска), на 22 и 23 октомври 2019 година. Модератор на симпозиумот: проф. д-р Теон Џинго.

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4HDjVDqhmw


ALDO KLIMAN - Obraćanje makedonskoj javnosti u povodu prosvjeda za oslobađanje političkih zatvorenika u Republici Makedoniji 25. travnja 2021. Snimljeno 19 travnja 2021.

 

АЛДО КЛИМАН - Обраќање кон македонската јавност по повод протестот за ослободување на политичките затвореници во Република Македонија на 25 април 2021 година. Снимено на 19 април 2021 година.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8GEqxy5bDYA


MAKEDONSKI RADIO MELBURN.

Intervju Ica Najdovskog - Perina s Aldom Klimanom (17. veljače 2022.)

 

МАКЕДОНСКО РАДИО МЕЛБУРН.

Интервју на Ицо Најдовски-Перин со Алдо Климан (на 17 февруари 2022.)

 

https://youtu.be/2VnLlos_mLo