Voltaire

OGLED O EPSKOJ POEZIJI

Ulomak iz cjelovitog prijevodа


Uvodna napomena

 

Autor je svoj „Оgled o epskoj poeziji” najprije napisao na engleskom jeziku dok je 1726. g. boravio u Londonu. Na francuski je preveden u Parizu i taj je prijevod bio objavljen uz spjev „Anrijada”*, ali je zatim autor to djelo potpuno preradio, napisavši ga iznova na francuskom. S osobitom ga je brigom revidirao i proširio u završnom dijelu.**


* Naslov izvornika ovoga prijevoda na hrvatski jezik: La Henriade, poëme par Voltaire avec les notes; suivi de l’essai sur la poésie êpique. Édition stéréotype d’aprés le procédé de Firmin Didot. A Paris, de l’imprimerie et de la fonderie stéréotypes de Pierre Didot l’aîné, et de Fermin Didot, 1815. 

** Na svojoj novoj, francuskoj inačici „Eseja” Voltaire je svakako još uvijek radio tijekom 1731. godine, što se dade zaključiti iz pisma upućenog ruanskom vijećniku De Cidevilleu 13. kolovoza te godine u kojem kaže: „Poslao sam vam na ocjenu ovaj dio Eseja, ali nadam se da ću vam ubrzo poslati i kraj”. No posve je sigurno da je taj rad konačno dovršen tek poslije 26. prosinca 1731. godine, jer je to datum smrti francuskoga književnika Houdarta de La Mottea kojeg Voltaire u novoj inačici teksta spominje kao pokojnog (feu).


Drugo poglavlje

 

HOMER

 

Homer je vjerojatno živio oko osamsto pedeset godina prije kršćanske ere. Zasigurno je bio Heziodov suvremenik. No Heziod nam kazuje da je Homer stvarao u vrijeme koje je slijedilo nakon Trojanskoga rata te da je to razdoblje svršavalo s trojanskom generacijom koja je tada još uvijek postojala. On je dakle uvjeren da je Homer djelovao dvije generacije nakon Trojanskoga rata, tako da je u svom djetinjstvu još uvijek mogao upoznati nekolicinu staraca koji su sudjelovali u toj opsadi, te da je često razgovarao s Grcima iz Europe i Azije koji bijahu osobno vidjeli Odiseja, Menelaja i Ahileja.

Stvorivši „Ilijadu”, (pod pretpostavkom da je upravo on bio autor cijeloga toga djela), on je, dakle, samo prenio u stihove dio povijesti i priča svoga vremena. Grci su u to vrijeme za povjesničare i teologe imali jedino pjesnike. Tek će se četiri stoljeća poslije Hezioda i Homera to reducirati na pisanje povijesti u prozi. Taj njihov običaj, koji će se mnogim čitateljima činiti smješnim, zapravo bijaše vrlo razuman: knjiga je u ona davna vremena bila stvar toliko rijetka kao što je danas rijetka dobra knjiga. Umjesto da objavljuju povijest svakoga sela in-folio pojedinačno, kao što se to sada radi, oni su svojim potomcima prenosili samo najznačajnije događaje koji bi ih trebali zanimati. Obožavanje bogova i povijest velikih ljudi bijahu jedini sadržaji tih malobrojnih djela. Kod Egipćana i Grka ona nastajahu dugo vremena u stihovima, jer bijahu namijenjena učenju napamet i pjevanju: takvi bijahu običaji tih naroda toliko različitih od nas. Do Herodota oni nisu imali drugih povijesti do li stihova, i nikad ne odvajahu poeziju od glazbe.

Što se Homera tiče, osim što su mu djela općepoznata, dok o njemu samome vlada posvemašno neznanje, jedino što se pouzdano zna jest to da su mu nakon mnogo vremena iza njegove smrti posvuda postavljali kipove i podizali mu hramove, a čak se sedam moćnih gradova21 sporilo za čast da je u njima rođen, ali opće je mišljenje da je za života zapravo prosjačio u tih sedam gradova, eda bi ga budućnost uzvisila do boga koji življaše kao netko prezren i prezira vrijedan. 


21 Smirna, Rod, Kolofon, Salamina, Khíos, Argos i Atena, te navodno još neki: Kuma, Itaka i Pílos.

„Ilijada”, koja je veliko Homerovo djelo, puna je božanstava i malo vjerojatnih bitaka. Takvi su se sadržaji, dakako, sviđali ljudima. Poput djece koja lakomo slušaju priče o vješticama koje ih straše, tako su i oni voljeli ono što im se činjaše strašnim. Tu ima priča za sve uzraste, a nema naroda koji nije imao i svojih sličnih pripovijesti. Ta dva sadržaja kojima je ispunjena „Ilijada” razlogom su i dvaju velikih prigovora koji se upućuju Homeru: zamjera mu se pretjerana razuzdanost bogova i surovost njegovih junaka. No to su prigovori upućeni slikaru koji je svoje likove odjenuo u odjeću vlastitoga vremena. Homer je naslikao božanstva onakvima kakva je vjerovao da ona jesu i ljude onakvima kakvi bijahu22. Nije baš neka osobita zasluga pronalaziti besmislenosti u poganskoj teologiji, ali treba biti dobrano lišen ukusa pa ne voljeti neke Homerove priče. Ako su ideja o tri Gracije23 koje neprestance moraju biti u pratnji božice ljepote, ili pak ona o Venerinu pojasu24, doista plodovi njegove invencije, ne dugujemo li mu onda samo pohvale što je tako lijepo ukrasio tu religiju, umjesto da mu prigovaramo? A ako su te priče i postojale još prije njega, može li se onda prezirati stoljeće koje je pronašlo te tako suptilne i toliko šarmantne alegorije?


22 Višestrukim ponavljanjem stiha „kakvi su smrtnici danas...” u funkciji hiperbole Homer u „Ilijadi”, štoviše, naglašava tu impresivnu fizičku snagu svojih likova. Vidi: Dvanaesto pjevanje, stihovi 383 (259) i 449 (261), te Dvadeseto pjevanje, stih 285 (426). Ove, i citate koji slijede donosimo prema izdanju: Homer, Ilijada, Zora Matica hrvatska, Zagreb, 1965., u prijevodu Tome Maretića. U zagradama iza brojeva stihova navedeni su brojevi stranica knjige.  

23 Kod Voltairea, prema latinskoj tradiciji: tri Gracije, tj. tri Harite (Agelaja, Eufrozina i Talija), koje u grčkoj mitologiji predstavljaju boginje ljupkosti i ljepote, ljudskoga šarma i plodnosti. Homer ih je držao Afroditinim pomoćnicama. One su Afroditi satkale ambrozijski plašt („plašt ambròsijskī, što joj ga same Harite satkale bjehu”, Peto pjevanje, stihovi 337-338 (101).

24 Kod Voltairea, prema latinskoj tradiciji: Venerin pojas, tj. Afroditin pojas. Ovo se odnosi na scenu iz Četrnaestog pjevanja „Ilijade”, kada boginja Hera, koja kani zavesti i omamiti Zausa, moli Afroditu da joj pomogne s ljubavnim čarima:

 

   „Daj mi ljubav i žudnju, oj kćeri, čime savládat

   Bogove besmrtne sve i smȑtnīke umiješ ljude.”

                                                     Stihovi 198-199 (295)

 

        Njojzi prihvati riječ Afrodita nasmèšljīvka mila:

   „Niti mi priliči tebe ne ùslišit, pa i ne mògu,

   Koja predobrom Zeusu na rukama počivaš mila”.

   Reče i onda od pŕsī izvézenī šareni pojas

   Otpaše, ù kōm su sve ušivène njezine čini;

   Ù tom je pásu žudnja i ljubav, razgovor tû je

   I prelašćénje, što pamet i múdrōm zamàmljujē ljudma.

   „Nâ ti ga, pojas taj u svoja metnider njedra

   Šarena, ù kōm je sve ušivèno; mislim da nêćeš

   Doći natrag ne svršīv, što u srcu svojemu želiš”.

       Reče, i gȍspođa Hera volòokā tad se nasmije

   I sa smijèhom pojas u svoja postavi njedra.

                                               Stihovi 211-223 (295)

Kada je riječ o grubosti likova u Homera, možemo se do mile volje smijati gledajući Patrokla, u devetoj knjizi „Ilijade”, kako stavlja tri ovčja buta u lonac, pali oganj, raspaljujući ga puhanjem, i priprema večeru s Ahilejom25. Ahilej i Patroklo nisu u tome nimalo drugačiji od ostalih. Karlo XII, švedski kralj, šest je mjeseci u Demir-Toki sam sebi kuhao26, ne izgubivši ništa od svoga heroizma. I većini naših generala, koji su sa sobom na bojno polje dovlačili sav svoj mekušasti dvorski luksuz, bijaše teško izjednačavati svoje heroje s onima koji su sami sebi kuhali hranu. Možemo se rugati princezi Nauzikaji koja u pratnji svih svojih dvorkinja ide prati vlastitu odjeću, kao i odjeću kraljevu i kraljičinu. Moglo bi se smatrati smiješnim i to što su Augustove kćeri tkale odjeću svome ocu, njemu koji bijaše gospodar polovice svijeta. No sve to nipošto ne znači da ta poštovanja dostojna jednostavnost vrijedi manje od isprazne pompoznosti, mlitavosti i dokonosti, u kojima su odgajane osobe visoka ranga.


25  Voltaire ovdje asocira na sljedeću epizodu:   

 

       Tako im rekav Ahìlēj povede ih naprvo divni,

    Na naslonjáče ih on i na porfirne sagove sjedne,

    À ondā reče Patròklu, nablìzu koji je bio:

    „Veći postavi vrč, Menètijev sine, i jȁčēg

    Smȉješaj vina i mètni isprèd svakōg čašu, jer ovo

    Najdraži ljudi su meni pod mojim ovijem krovom”.

        Reče, te posluša riječ drugára milog Patròklo.

    Veliku mesarsku klupu uz oganj postavi žarki,

    Nà njū od debele koze i óvcē položi hrbat

    I būjnō masno pleće od krmka položi tovnog.

    Sve je Autòmedon držao, a sjekao divni Ahìlēj;

    À vatru zapali velju Patròklo, nalični bogu,

    Ì kad vatra dogòrī i kada se ùtūšī plamen,

    Razgrne žáru Ahìlēj i rážnjeve pruži nad njome.

    Svetom ih pospe solju i ù račve utakne tada.

    Kad već meso ispèčē i mȅtnē na rèzaćē stole,

    Uzme Patròklo hljeb, iz kēšārā krasnih ga stane

    On po stolu dijèlit, Ahìlēj pod’jeli meso.

    Prema Odìseju sâm božànskōme ȕza zīd drugi

    Sjedne i ȍndā rekne Patròklu drugáru, da kadi

    Bògovima, te kâda Patròklo baci u oganj.

    Rukama posegnu tada za gotovim jelima oni.  

                                           Stihovi 199-221 (181-182)

 

26 Voltaire je 1731. godine objavio „Kroniku Karla XII” (Histoire de Charles XII), brilijantno historiografsko djelo u kojem opisuje i događaje koje ovdje spominje.

Homeru se mnogo prigovara da je slavio fizičku snagu svojih heroja, ali na to treba odmah reći da je prije pronalaska baruta snaga ljudskoga tijela odlučivala o svemu u bitkama. Ta je snaga bila izvorom sveukupne čovjekove moći. Upravo su zahvaljujući takvoj superiornosti narodi sa Sjevera uspjeli osvojiti našu hemisferu od Kine pa sve do Atlasa. Stari su se narodi ponosili time što bijahu čvrsti. Zadovoljstvo im predstavljahu upravo žestoke vježbe. Nisu provodili dane vozikajući se u zatvorenim kočijama, zaklonjeni od utjecaja zraka, eda bi, onako omlitavjeli, od jedne do druge kuće prevozili svoju dosadu i svoju beskorisnost. Riječju, Homer nam je predstavio upravo ono što nam je trebao predstaviti: jednog Ajanta i jednog Hektora, a ne nekog dvorjanina iz Versaillesa i Saint-Jamesa.

Pošto smo vidjeli što se nalazi u pozadini glavnoga sadržaja Homerovih poema, ovdje bismo istražili i način na koji ih je on sam tretirao i pokušali procijeniti vrijednost njegovih djelā. No budući da su brojna znanstvena pera već iscrpila tu materiju, ja ću se ograničiti samo na jedno razmatranje, ne bi li oni koji se žele baviti lijepom književnošću iz toga mogli izvući kakve koristi.

Homeru su podizali hramove, ali bilo je i mnogo sumnjičavaca koji se podsmjehivahu njegovoj božanskoj prirodi. Tijekom stoljećā bijaše i takvih znanstvenika, mudrijaša, koji ga smatrahu bijednim književnikom, dok drugi klečahu pred njim na koljenima.

Taj je otac poezije prije stanovita vremena bio postao predmetom velike raspre i u Francuskoj. Perrault27 je započeo polemiku napadom na Despréauxa28. Perrault je u taj sukob ušao vrlo nekorektno, objavivši knjigu „Usporedbe starih i modernih”(Parallèles des Anciens et des Modernes) iz koje izbijaju krajnje površan duh, odsustvo ma kakve metode te mnogo zabluda. Strašni Despréaux je satro svog protivnika, držeći se jedino isticanja njegovih krupnih omaški, tako da je spor završen podsmijehom na račun Perraulta, a da pritom uopće nije bila ni načeta dublja strana postavljenog problema. Houdart de la Motte29 je zatim obnovio tu raspru. On nije poznavao grčki jezik, ali je svojim duhom, onoliko koliko je to bilo moguće, nadopunjavao svoje znanje. Malo je djela napisano s toliko vještine, opreza i finesa poput tih disertacija o Homeru. Madam Dacier30, poznata po svojoj zadivljujućoj erudiciji, branila je Homerovu stvar žestinom istinskoga tumača. Za djelo g. de la Mottea govorilo se da ima ženski duh, a za djelo madame Dacier da posjeduje duh znanstvenika. Prvi, zbog nepoznavanja grčkoga jezika, ne mogaše osjetiti ljepote autora kojega je napadao; ona pak, duboko ispunjena strahopoštovanjem komentatora, bijaše nesposobna uočiti nedostatke kod stvaraoca kojeg je obožavala.


27 Charles Perrault (1628.-1703.),  francuski književnik i član Francuske akademije, najpoznatiji po glasovitu djelu „Bajke moje majke guske, ili Priče i bajke iz starih vremena s poukama” (Les Contes de ma mère l’oye, ou Histoires et contes du temps passé avec des moralités), među kojima su općepoznate „Uspavana ljepotica”,  „Crvenkapica”, „Pepeljuga”, „Mačak u čizmama”, „Palčić” i „Modrobradi”. Međutim, ovdje Voltaire spominje Perraulta u vezi s njegovom kontroverznom tezom o superiornosti suvremenih francuskih pisaca nad antičkim grčkim i latinskim piscima, agresivno iznesenu u članku „Usporedbe Starih i Modernih” (Parallèles des Anciens et des Modernes), koja je izazvala nesmiljenu književnu svađu (Querelle des Anciens et des Modernes) u kojoj su sudjelovala i brojna onodobna ugledna književna imena, poput Boileaua koji je branio vrijednosti i značaj antičkih pisaca. Tom je rasprom praktično bio označen i početak kraja francuskoga klasicizma. 

28 Nicolas Boileau Despréaux (1636.-1711.), glavni teoretičar francuskoga klasicizma, član Francuske akademije, braneći velikane francuske književnosti Racinea i Lafontainea, energično se upustio u književnu polemiku koja je prerasla u žestoku raspru (Querelle des Anciens et des Modernes).

29 Antoine Houdart (ili Houdar) de La Motte (1672.-1731.), francuski akademik i dramski pisac. Zauzimao je značajno mjesto u književnom životu svoga vremena. Godine 1714. on je, uopće ne poznajući grčki jezik, u stihove pretočio prozni prijevod „Ilijade” koji je 1699. godine objavila Anne Dacier. Predgovor tom Houdartovu izdanju sadrži i „Raspravu o Homeru”, u kojoj on, žigošući grubost Homerovih likova, preopširnost dijalogā, ponavljanja, nabrajanja itd., kaže: „Dopustio sam si slobodu da promijenim sve ono što je bilo neugodno”, i precizira: „Smatrao sam da Homerova ‘Ilijada’, koja je ljudima poznatija po čuvenju no što je poznaju izravno, zaslužuje biti pretočena u stihove na francuski jezik, kako bi se udovoljilo znatiželji onih koji ne poznaju jezik originala. U tu sam svrhu proučavao Homera, tj. čitao njegovo djelo s velikom pozornošću. Uvjerio sam se da tamo ništa nije savršeno, no pošto su greške neodvojive od čovjeka, čuvao sam se intervencija kako ne bih ono što je lijepo pomiješao s greškama. Zatim sam osjetio da bogovi i heroji onakvi kakvi su u grčkom epu neće biti po našem ukusu, da se mnoge epizode čine predugačkima, da će dijalozi junaka djelovati sporedno, te da je Ahilejev štit nejasan i bezrazložno smatran predivnim. Što sam više razmišljao o svemu tome, bio sam to uvjereniji da sam u pravu, i nakon promišljanja kakvo zahtjeva respekt prema publici, odlučio sam promijeniti, odrezati, ponešto i izmisliti kad je to bilo potrebno, i konačno učiniti prema vlastitim mogućnostima sve ono što sam držao da bi i sâm Homer učinio da je djelovao u mom stoljeću”.

30 Anne Dacier, rođena Le Fèvre (1645.-1720.), francuska filologinja, erudit i u svom vremenu vrlo cijenjena prevoditeljica, sudionica Raspre o Homeru (1714.-1716.). Nakon što je Houdart de La Motte stubokom preradio njezin prijevod „Ilijade”, praktično ga prepolovio s 24 na 12 pjevanja i, kako je on držao, „poljepšanoga” za potrebe ukusa suvremenog francuskog čitateljstva, objavio ga 1714. godine, pritom u svom predgovoru prilažući i osobito dug popis pogrešaka prve „Ilijade” gospođe Dacier, ona je, uvrijeđena „atentatom g. de La Mottea”, odgovorila već iste godine zamašnim (614 str.) polemičkim djelom „Rasprava o kvarenju ukusa”, pri čemu je detaljno ukazala na brojne besmislice i greške koje je svojim radikalnim zahvatom učinio de La Motte. U taj su se književni prijepor potom, s jedne i s druge strane, uključili i mnogi drugi sudionici javnoga i kulturnog života, i tek će se, na zauzimanje i uz posredovanje markize de Lambert, duhovi konačno smiriti 1716. godine. Voltaire je cijenio Anne Dacier i o njoj, pored ostalog, ostavio i sljedeće zapažanje: „Gospođi Dacier dugujemo zahvalnost za najvjerniji prijevod Homera, kada je riječ o stilu, usprkos pomanjkanju snage, jednako kao i za vrlo instruktivne bilješke, kojima pak nedostajaše malo više profinjenosti... Madame Dacier bila je čudo stoljeća Louisa XIV”.

Čitajući Homera i vidjevši u nj te stvarne grube propuste koji potvrđuju opravdanost kritikâ, ali istovremeno i sve one ljepote daleko veće od grešaka, i ja najprije nisam mogao vjerovati da je isti genij stvorio sva ta pjevanja „Ilijade”. Istini za volju, ni u Latina niti u nas ne poznamo nekog autora koji je tako nisko pao nakon što se toliko visoko uzdigao.31 Doduše, i veliki je Corneille, genij gotovo ravan Homeru, napisao „Pertarita”, „Surénu” i „Agezilaja” nakon što je stvorio „Cinnu” i „Poliekta”, ali za „Surénu” i „Pertarita” zapravo bijaše gori sam izbor sadržaja no što to bijahu njihove realizacije. Te su tragedije vrlo slabe, pa ipak nisu bile opterećene besmislicama, proturječnostima i grubim pogreškama. Na koncu, tek sam kod Englezâ pronašao odgovor koji sam tražio, i tada mi se razjasnio paradoks Homerova ugleda. Za Shakespearea, njihova prvog tragičkog pjesnika, u Engleskoj jednostavno ne postoji drugi epitet osim – božanski. Nikada u Londonu nisam vidio kazališnu dvoranu toliko ispunjenu pri izvedbi Racineove „Andromahe”, koju je inače dobro preveo Philips32, niti pak kod izvođenja Addisonova „Katona”, kao na predstavama starih Shakespeareovih komada. To je povlastica inventivnoga genija: on sebi probija put kojim još nitko prije njega nije išao; on juri bez vodiča, bez vještine, bez pravila; on luta u svome radu, ali daleko iza sebe ostavlja sve ono što predstavlja tek puki razum i točnost. Gotovo da je takav bio i Homer: stvarao je svoju umjetnost, i ostavio nam ju je nesavršenu, to je još uvijek kaos, ali tamo svjetlost blješti sa svih strana.


31 Ovdje nije naodmet napomenuti da su na osnovi brojnih stilističkih proučavanja „Ilijade” i „Odiseje” potonji homerolozi konstatirali mnoge proturječne a katkad i posve besmislene umetke i interpolacije bez umjetničke vrijednosti koje su izvršili kasniji loši interpretatori (pjevači/rasodi) Homerovih epova. Osobit primjer u tom smislu je Dvadesetprvo pjevanje „Ilijade”, Druga bitka bogova. O tom dugom ulomku (stihovi 385-520), npr., prevoditelj Tomo Maretić u svojoj bilješci na str. 446 veli: „U tim je stihovima tzv. ‘borba bogova’, koju je bez ikakve potrebe umetnuo u Ilijadu nekakav loš pjevač, jer ne stoji ni u kakvoj vezi s onim što je naprijed u Ilijadi, ni s onim što je dalje; osim toga je sav taj dio bez pjesničke vrijednosti, a bogovi su prikazani suviše nedostojno, onako kako bi tko prikazao kakve zemaljske prostake kad se svađaju i tuku. S tih razloga drži se s pravom da ‘borba bogova’ ne potječe od Homera”.

32 Ambrose Philips (1674.-1749.), engleski pjesnik i političar. On je 1712. godine na engleskom jeziku priredio adaptaciju Racineove „Andromahe”, a taj je prijevod kasnije objavljen i tiskom: „Tragedy of the Distrest Mother, translated by Ambrose Philips, from the Andromaque of Racine, adapted for theatrical representation, as performed at the Theatres-Royal, Covent-Garden and Drury-Lane. London. Printed for C.Cooke, Paternoster-Row, by R. M. Donald.

Desmaretsov33 „Klodvig” i Chapelainova34 „Djeva”, te poeme koje su slavne po svojoj ridikulnosti, ostvarene su, prema svim pravilima, s neizmjerno više regularnosti od „Ilijade”, kao što je i Pradonov35 „Piram” mnogo egzaktniji od Corneilleva „Cida”. Malo je djela u kojima su događaji bolje osmišljeni, pripremljeni s više umijeća, uređeni tisuću puta vještije no u Homera. Pa ipak, već samo rukovet lijepih stihova iz „Ilijade” neizmjerno nadvisuje sve te njihove tričarije, isto onako kao što i krupan dijamant, grubo djelo prirode, nadmašuje običan nakit od željeza ili mjedi, koliko god ga obrtnikove ruke vješto izradile. Velika je Homerova zasluga u tome što je bio začudan. U mnogočemu inferiorniji Vergiliju, u tom je pogledu ipak bio superiorniji. Kada bi opisivao vojsku u maršu, to bi bio proždrljiv oganj koji, gonjen vjetrom, guta tlo pod sobom36. Ako bi bila riječ o nekom bogu koji se premješta s jednoga mjesta na drugo, on učini tri koraka, a s četvrtim već stiže na kraj zemlje37. Kad opisuje Venerin pojas38 nema toga l’Albaneova39 platna koje bi bilo doraslo ljupkosti takova prizora. Želi li, pak, ubljažiti gnjev Ahilejev, on personificira Molitve: „One su kćeri gospodara bogova; tužno koracaju, lica prekrivenih zbunjenošću, očiju vlažnih od suza, i jedva se držeć na nogama koje posrću, izdaleka slijede Nepravdu, oholu Nepravdu koja, lakonoga, hrli zemljom, drsko uzdignute glave”.40


33 Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595.-1676.), francuski pjesnik i dramaturg. Njegovu epsku poemu „Klodvig ili kršćanska Francuska” (Clovis ou la France chrétienne) u kojoj je dokazivao božansko podrijetlo francuske dinastije Merovinga, pohvalama je zasuo Jean Chapelain, dok ju je s krajnjim sarkazmom dočekao Boileau, koji je bio protiv umetanja kršćanskih čudesa u epsku poeziju. Desmarets mu je odgovorio esejom „Usporedba francuskoga jezika i francuske poezije s grčkom i latinskom” (Comparaison de la langue e de la poésie française avec la grecque et la latine), koji zaključuje tvrdnjom o superiornosti ove prve i kršćanskih čudesa nad poganskim legendama. Time je dao maha „Prijeporu o Starima i Modernima”, pri čemu se upravo on pokazao jednim od najzagriženijih protivnika Starih. O Desmaretsu je Voltaire rekao da je pred kraj života bio poznatiji po svome fanatizmu nego po svojim djelima.

34 Jean Chapelain (1595.-1674.), francuski pjesnik i književni kritičar. Kanio je velikom epskom poemom „Djeva ili oslobođena Francuska” (Pulcelle ou la France déliverée) ovjekovječiti svoju književnu slavu. Na osnovi nekolicine stihova koje je recitirao i zahvaljujući osobnom statusu koji je u društvu imao, navješćivao je blijesak svoga novog remek-djela. No sva ta buka uopće nije uvećala ni renome autora niti njegove poeme. Kada je prvih dvanaest pjevanja napokon izišlo iz tiska 1656. godine, uslijedilo je razočaranje: dvanaest posljednjih pjevanja nikad nije objavljeno. Nicolas Boileau izrešetao ga je šaljivim epigramima koji su Chapelainu donijeli više slave no što bi inače od nje ostalo do danas. Evo jednoga:

 

     Chapelain je rimovat’ htio, njegova ludost to bjê.

     Premda versi mu tvrdi nadutim slikama pršte,

     Ni ismijan zlovoljan nije, niti ga zvižduci mršte,

     Jer sam će pljeskati sebi, i, umjetnik duha mila,

     Na Parnas će poći slavan da sjedne uz Vergila.

                                                   (Prepjevao A. Kliman)

 

35 Jacques Pradon, ponekad i Nicolas Pradon, (1644.-1698.), francuski dramatičar. Napisao je osam tragedija koje su imale umjerenog uspjeha, ali koje su oštro ocijenili Boileau i Racin koji mu bijaše rival. „Glavna razlika između Pradona i mene je ta što ja znam pisati”, rekao je Racin. Za svoga dugog života Pradon je često napadao Boileaua, a sudjelovao je i u „Raspri o Starima i Modernima”.

36 Usporedi u „Ilijadi”, Drugo pjevanje, stihovi 780-785 (53):

 

   Danajci ȉđāhu tako, ko c’jelu ravnìcu da oganj

   Liže, a pòd njima zemlja sve tùtnjāše, ko kad se srdi

   Gromovni Zȅus-bog, te ôn zbog Tifoja Arimsku bije

   Zemlju, za kòjū vele da pòd njōm počiva Tifoj.

   Tako tùtnjāše silno pod nogama njihovim zemlja,

   Kada su išli te poljem veòma stupali brzo.

 

37 Usporedi u „Ilijadi”, Trinaesto pjevanje, stih 20-21 (263):

 

    Triput korači nogom i četvrtom dođe do cilja

    Ù grād Egu, gdje mu je dvor u dubljìni u vodi.

 

38 Venerin pojas – vidi bilj. 24.

39 Francesco Albani, zvani l’Albane (1578.-1660.), talijanski slikar iz Bologne.

40 Voltaire na ovom mjestu donosi prozni prijevod tog ulomka iz „Ilijade”: „Elles sont filles du maître des dieux; elles marchent tristement, le front couvert de confusion, les yeux trempés de larmes, et ne pouvant se soutenir sur leurs pieds chancelants, elles suivent de loin l’Injure, l’Injure altiere qui court sur la terre d’un pied léger, levant sa tête audacieuse”. Kod Voltairea: l’Injure = Nepravda; kod Maretića: Grehota (grč. atē). O Grehoti vidi još Devetnaesto pjevanje, stihovi 91-130 (406-407) i Dvadesetčetvrto pjevanje, stih 408 (513).

Usporedi hrvatski prijevod „Ilijade”:

  

Jer su molitve hrome, a Zeusu su velikom kćeri,

   Nabrana lica su one i očima nȁ strānu glede,

   Skrbno stupaju one ostrága iza Grehotē.

   A Grehòta je jaka, krepkònoga, jer znā preteći

   Molitve sve dalèko i pred njima ljudima škodi

   Svima po svemu svijetu; a Molitve pomažu zà njōm.

                    Deveto pjevanje, stihovi 502-508 (190-191)

Ovdje je jednostavno nemoguće suzdržati revolt prema pokojnom La Motte Houdartu koji u svom prijevodu guši cijeli taj lijepi ulomak i svodi ga na samo dva stiha:

 

          On appaise les dieux; mais, par des sacrifices,

          De ces dieux irrités on fait des dieux propices.

 

           (Smiriti bogove; žtvovat zá nje,

           da blagi budu, a ljuti manje.)

                                                (Prev. A.K.)

 

Kakvo li je to zlosretno stanje duha spriječilo g. de La Mottea da osjeti sve te velike ljepote imaginacije, i da on, akademik, tako domišljat i iskusan, povjeruje kako nekoliko antiteza i nekoliko suptilnijih preokreta može zamijeniti sve one goleme zamahe rječitosti! De La Motte je odstranio puno Homerovih nedostataka, ali nije sačuvao niti jednu od njegovih ljepota; izradio je tek slabašan kostur za predimenzionirano i krupno tijelo. Zaludu su se sve novine razmetale pohvalama La Motteu; zaludu je na sve moguće načine bio obasipan mnogim priznanjima; to ga nije učinilo značajnim: njegove pristaše, hvalospjevi, njegov prijevod, sve je to iščezlo, a Homer je ostao.41

Oni koji Homeru ne mogu oprostiti greške u prilog svih njegovih ljepota, to su uglavnom pretjerano filozofski duhovi koji su u sebi samima ugušili sve osjećaje. Gospodin Pascal u svojim „Mislima” kaže da uopće ne postoji pjesnička ljepota te da su upravo zbog njezina nepostojanja izmišljene krupne riječi, poput fatalne lovorike ili sretna zvijezda, i da je zapravo to ono što se naziva poetskom ljepotom. No što drugo dokazuje ovaj navod, osim da autor govori o onome što nije razumio. Da bi se sudilo o pjesnicima treba moći osjećati, treba biti rođen s onih nekoliko iskrica ognja koji oživljava to što se želi shvatiti. Jednako tako, prosuđivanje o glazbi nije isto što i kad matematičar42 broji omjere tonova; za glazbu treba imati uho i dušu.

Ne vjerujte u to da pjesnike možete upoznati na osnovi prijevoda. To bi bilo kao kad bi ste htjeli doživjeti kolorit nekog platna na osnovi njegove tiskane reprodukcije. Prijevodi povećavaju pogreške u književnom djelu, i kvare njihovu izvornu ljepotu. Tko je čitao samo prijevod madam Dacier, taj uopće nije pročitao Homera. Jedino se na grčkome može doživjeti pjesnikov stil, prepun nemara, ali nikad patvoren, a pritom urešen prirodnim skladom najljepšega jezika kojim su ikada govorili ljudi. Tek će se tako moći upoznati pravog Homera, kod kojeg ćete, kao i u njegovih junaka, pronaći puno nezgrapnosti, pa ipak predivnog! Gubitnik je onaj koji bude podražavao štedljivija mjesta u njegovoj poemi! Sretnik je onaj tko bude slikao detalje poput njega! Jer upravo su detalji ono čime poezija očarava ljude.


41 Zanimljiv detalj nalazimo u jednom Voltairevu pismu upućenom prijatelju Nicolasu-Claudeu Thiriotu: „... dragi moj Thiriot ... molim da mi hitno pošaljete jednog Vergilija i jednog Homera (ne la Motteov prijevod podvukao A.K.)... Pošaljite mi ih bolje danas nego sutra. Ta su dva autora moji domaći bogovi...”

42 Opaskama u ovom pasusu o „pretjerano filozofskim duhovima” i o „matematičaru” Voltaire misli na Blaisea Pascala (1623.-1662.), kojega gore i izrjekom spominje, a koji je bio geometar, matematičar, izumitelj tehničkih naprava te filozofski pisac. Voltaire je općenito imao vrlo negativan stav o Pascalu kojeg je držao „kršćanskim mizantropom”, te je tijekom godina o njemu i njegovim promišljanjima često raspravljao, osobito u svojoj prepisci, kao u primjeru s fatalnim lovorikama i sretnom zvijezdom o čemu, u širem kontekstu, govori u svom pismu markizi Du Deffant od 23. svibnja 1734, godine: „... j’ai dit que Pascale s’était trompé quelquefois; que fatal laurier, bel astre, merveille de nos jours, ne sont pas des beauté poétique, comme Pascal l’a cru...” itd.


S francuskoga preveo, te bilješkama popratio Aldo Kliman.

© Aldo Kliman, sva prava pridržana